Beboelses- og boligmoduler

Genhusning, camps og studieboliger

Algeco har stor ekspertise inden for opførelse af boligmoduler til f.eks. genhusning, barakker, camps og studieboliger. Vores pavilloner er opbygget som fleksible løsninger, den kan skaleres op og ned med kort varsel, alt efter behov. Det er smarte boligløsninger der løser akutte behov, og som tager hensyn til både miljøet og de mennesker der skal bo i pavillonerne, eller midlertidigt indkvarteres.